รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโคราชพิทยาคม
234 ถนนมิตรภาพ ซอย 8   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 044-213398 เบอร์แฟกส์ 044-213397
Email : school@korat.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :