ติดต่อเรา
โรงเรียนโคราชพิทยาคม
234 ถนนมิตรภาพ ซอย 8   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 044-213398 เบอร์โทรสาร 044-213397
Email : school@korat.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :