bookmark 2551
bookmark 2551

การติดตั้งตัวอัพเดทโปรแกรม BookMark2551

1. ทำการติดตั้งโปรแกรม bookmark2551 ก่อน หากมีโปรแกรม BookMark2551 อยู่แล้ว ให้ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลย
2. ดาวน์โหลดไฟล์ bookmark2551.exe แล้วให้สำเนาไปวางที่ C:Semester2551 โดยให้วางทับไฟล์เดิม
3. ทดลองเปิดโปรแกรมใช้งานได้เลย หากโปรแกรมแจ้งว่าไม่สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้ให้ติดตั้งไฟล์ AccessRuntime