ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
แบบ ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.28 MB 249
>bookmark 2551 91
>โปรแกรม Bookmark อัพเดตล่าสุด 172
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรอง PA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 34
คณะกรรมการจัดสรรบ้านพักครู 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 346.94 KB 31
ประกาศโรงเรียน
ประกาศสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 33
เอกสารงานบุคคล
ใบสมัครครูอัตราจ้างเอกคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.82 KB 11