ภาพกิจกรรม
โรงเรียนโคราชพิทยาคม รับการติดตามการนำนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. สู่การปฏิบัติ

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนโคราชพิทยาคม นำโดยนายประเสริฐ ศรีแสนปาง นายสวรรค์ ดวงมณี ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน ฯ ให้การต้อนรับคณะติดตามลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำโดย ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ในการติดตามการนำนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2565,15:19   อ่าน 54 ครั้ง