ภาพกิจกรรม
พิธีต้อนรับ นายประเสริฐ ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม
พิธีต้อนรับ นายประเสริฐ ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม
    วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู คณะผู้บริหารข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนโคราชพิทยาคม ร่วมต้อนรับ นายประเสริฐ ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกิตติ บุญเชิด อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผอ.ศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม ผอ.ศักดิ์ ชารัมย์  ประธานสหวิทยาเขตพุทไธสง ผอ.ประยงค์ ปทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ประธานกลุ่มโรงเรียนราชสีมา 

 ภาพเพิ่มเติมจาก Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1nh27EeKXW_j97HqrtML7-CyBWTmOKxdd?usp=sharing
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2564,12:34   อ่าน 85 ครั้ง