ภาพกิจกรรม
กิจกรรมหน้าเสาธง/กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
นายประเสริฐ ศรีแสนปาง นายสวรรค์ ดวงมณี ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ โรงเรียนโรงเรียนโคราชพิทยาคม ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2565,16:45   อ่าน 57 ครั้ง