ภาพกิจกรรม
วันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 โรงเรียนโคราชพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีนายประเสริฐ ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสวรรค์ ดวงมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และของต่างประเทศ พัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งมีการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษหลายรายการและมีการมอบของขวัญในแก่นักเรียน

โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2565,16:25   อ่าน 212 ครั้ง