ภาพกิจกรรม
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 โรงเรียนโคราชพิทยาคมได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายประเสริฐ ศรีแสนปาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสวรรค์ ดวงมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครูอาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของโรงเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2565,16:56   อ่าน 162 ครั้ง