ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักเรียนเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 แบบออนไลน์
โรงเรียนโคราชพิทยาคม ขอเชิญชวนนักเรียนเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะส่งเสริมภาวการณ์เป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผ่านระบบออนไลน์ โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเวลา 09.00 น. และปิดรับคะแนนเวลา 15.00 น. 
????ลิ้งลงคะแนน https://forms.gle/N5wS1HU1boev4hov9 ????????
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2565,22:23   อ่าน 719 ครั้ง