ประกาศโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ให้มารายงานตัวและมอบตัวในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้าย สำหรับนักเรียนคนใดที่ตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อหรือต้องการสมัครเพิ่มเติมให้นำหลักฐานการสมัครมาสมัครได้ในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติม 044-213398
1) ทุนการศึกษาสำหรับ ม.1 และ ม.4 ที่เข้ามาเรียนแล้ว จำนวน 1,000 บาท
2) ได้รับสมุดฟรี
3) ได้รับเครื่องเขียนฟรี
4) หนังสือเรียนฟรี
5) นำใบเสร็จค่าชุดนักเรียน มาเบิกได้ตามเกณฑ์ ม.ต้น 450 บาท/คน/ปี ม.ปลาย 500 บาท/คน/ปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2565,10:09   อ่าน 1065 ครั้ง