ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญโรงเรียนที่มีความสนใจส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโคราชพิทยาคม (อ่าน 133) 02 ส.ค. 65
ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำ (อ่าน 186) 08 ก.ค. 65
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 307) 11 พ.ค. 65
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (อ่าน 256) 09 พ.ค. 65
ขอเชิญชวนนักเรียนเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 แบบออนไลน์ (อ่าน 387) 28 ก.พ. 65
ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน เนื่องในวันตรุษจีน (อ่าน 553) 31 ม.ค. 65
ขอเชิญชวนบุคลากร นักเรียน ครูเก่า ศิษย์เก่าร่วมเสนอชื่อหรือข้อความป้ายเช็คอินโรงเรียนโคราชพิทยาคม (อ่าน 502) 27 ม.ค. 65
ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องในวันคริสต์มาส (อ่าน 662) 21 ธ.ค. 64
การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 548) 19 พ.ย. 64
หนังสือราชการโรงเรียนแจ้งเรื่องการสำรวจข้อมูลเพื่อรับการฉีดวัคซีนให้นักเรียน (อ่าน 581) 17 ก.ย. 64
โรงเรียนโคราชพิทยาคมผ่านการประเมิน Thai Stop Covid Plus จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 707) 31 ส.ค. 64
รับมอบทุนอาหารกลางวันเพื่อนักเรียนบกพร่องทางการมองเห็นจากโครงการสายฝน สานฝัน (อ่าน 560) 31 ส.ค. 64
รับมอบ Notebook จำนวน 3 เครื่อง จากบริษัท คิวบ์ ซอฟท์เทค จำกัด โดยคุณพิมพ์รัตน์ อำนวยพรสถิตย์ (อ่าน 576) 31 ส.ค. 64
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 546) 31 ส.ค. 64